MaMe logo

Länsipohjan maa- ja metsätalousurakointi Oy

Historiikki

Yritys on perustettu heinäkuussa 2000. Silloinen työtilanne oli huono, joten yrittäminen kuulosti hyvältä vaihtoehdolta.
Vapon luvattua jatkuvaa risunkeräysurakointia, homma saatiin alulle. Ensimmäinen traktori ostettiin elokuussa 2000.
Tarkoitus oli valjastaa se Vapon omistaman havuhukkakärryn eteen.
Pian Vapon lupaukset osoittautuivat tuulesta temmatuiksi ja risuhomman vähennyttyä siirryttiin maatilaurakointiin.
Joutoaikana pyöritettiin vuokrajyrsintä pellonkunnostustöissä.

Metsäurakointiin palattiin vuonna 2003, jolloin ostettiin oma moto energiapuukouralla varustettuna.
Tämä palveli pääasiassa talviajan työttömyyttä vähentäen. Metsäurakointi tapahtuu ensiharvennusleimikoilla, joita Meri-Lapin alueella on runsaasti.
Pikkuhiljaa tieto osaavista harventajista levisi joten koneita piti uusia ja hankkia lisää. Nykyisin koneet pyörii lähialueen metsissä ympärivuotisesti.
Tällä hetkellä vakituisia työntekijöitä on neljä. Lisäksi työllistämme muutamia kausityöntekijöitä.